Welkom bij de Bibliotheek van het Catharina Ziekenhuis
Via deze website kunt u op diverse manieren zoeken in de catalogus. Behalve zoeken in de catalogus kunt u met de voorgeprogrammeerde knoppen meteen doorschakelen naar e-books, e-tijdschriften, databanken, richtlijnen, links en publicaties van medewerkers van het ziekenhuis. De catalogus bevat nu circa 10.000 titelbeschrijvingen.
Het aanvragen van kopieŽn en lenen van boeken is beperkt tot de medewerkers en relaties van het Catharina Ziekenhuis.
Heeft u vragen over deze website of over de dienstverlening van de bibliotheek dan kunt u mailen naar:infobib@catharinaziekenhuis.nl>
Via onderstaande links gaat u snel naar enkele veel gebruikte databanken. Zoekt u een andere databank? klik dan op Databanken in het menu.
Cinahl
Cochrane Library
PubMed
SMART Imagebase
UpToDate
Wetenschappelijk jaaroverzicht
Jaarlijks stelt de bibliotheek een overzicht samen van wetenschappelijke publicaties die (mede) geschreven zijn door medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Eind december 2013 en begin januari 2014 heeft de bibliotheek, ten behoeve van het wetenschappelijk jaaroverzicht 2013, aan alle bij de bibliotheek bekende auteurs een mail gestuurd met een overzicht van tijdschriftartikelen die via PubMed getraceerd zijn. Mogelijk zijn er echter nog andere medewerkers die wetenschappelijke publicaties op hun naam hebben staan in 2013, maar die niet bij de bibliotheek bekend zijn. Heb je geen mail ontvangen, maar heb je in 2013 wel publicaties die aan de hieronder staande criteria voldoen dan ontvangen we graag uiterlijk 30 januari de gegevens van deze publicaties. Je kunt dit doen door een mail te sturen aan: infobib@catharinaziekenhuis.nl
Het gaat om publicaties die voldoen aan de volgende criteria:
WI-1: Wetenschappelijk artikel in peer reviewed internationaal tijdschrift met impactfactor.
WI-2: Wetenschappelijk artikel in peer reviewed internationaal tijdschrift zonder impactfactor.
WN: Wetenschappelijk artikel in peer reviewed nationaal tijdschrift zonder impactfactor.
WB/WBC: Wetenschappelijke publicatie als boek of bijdrage aan boek, inclusief proceedings, proefschriften.
Artikelen die alleen verschenen zijn als ĎEpub ahead of printí worden niet meegenomen, deze worden opgenomen in het jaar van druk.