02-05-2013: De fulltext van een deel van onze elektronische tijdschriften en ebooks is buiten het ziekenhuisnetwerk beschikbaar met een inlogcode. Deze inlogcode kunnen door medewerkers van het ziekenhuis opgevraagd worden bij de bibliotheek. Een overzicht van de wachtwoorden is tevens terug te vinden op intranet via O&O-Bibliotheek-Databanken.
02-05-2013: Op dit moment is de Cochrane Library niet beschikbaar, wij werken aan een oplossing voor dit probleem. Heeft u een Cochrane review nodig? Stuur een e-mail naar infobib@catharinaziekenhuis.nl en wij vragen de review voor u aan bij een andere bibliotheek.
04-04-2013: De wetenschappelijke publicaties van 2012 die (mede) geschreven zijn door medewerkers van het Catharina Ziekenhuis zijn opgenomen in de bibliotheekcatalogus.
15-01-2013: Jaarlijks stelt de bibliotheek een overzicht samen van wetenschappelijke publicaties die (mede) geschreven zijn door medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. Tussen 9 en 15 januari 2013 heeft de bibliotheek, ten behoeve van het wetenschappelijk jaaroverzicht 2012, aan alle bij de bibliotheek bekende auteurs een mail gestuurd met een overzicht van tijdschriftartikelen die via PubMed getraceerd zijn. Mogelijk zijn er echter nog andere medewerkers die wetenschappelijke publicaties op hun naam hebben staan in 2012, maar die niet bij de bibliotheek bekend zijn. Heb je geen mail ontvangen, maar heb je in 2012 wel publicaties die aan de hieronder staande criteria voldoen dan ontvangen we graag uiterlijk 25 januari de gegevens van deze publicaties. Je kunt dit doen door een mail te sturen aan: infobib@catharinaziekenhuis.nl Het gaat om publicaties die voldoen aan de volgende criteria:
WI-1: Wetenschappelijk artikel in peer reviewed internationaal tijdschrift met impactfactor.
WI-2: Wetenschappelijk artikel in peer reviewed internationaal tijdschrift zonder impactfactor.
WN: Wetenschappelijk artikel in peer reviewed nationaal tijdschrift zonder impactfactor.
WB/WBC: Wetenschappelijke publicatie als boek of bijdrage aan boek, inclusief proceedings, proefschriften.
Artikelen die alleen verschenen zijn als ‘Epub ahead of print’ worden niet meegenomen, deze worden opgenomen in het jaar van druk.